پرپرواز

 

باران
باران بونی توم بو دینی
بونی هه ناسه ت
بونی خوشه ویستی
به بوی باران،ئارام ئارام
گلاره ی چاوم قوورس ئه بی،
به گورانی بارانه که ی ماموستا ناسر مه ستی خیالت ئه بم
دل ته نگم ،دل ته نگی ئه و کاتانه ی له ژیر باران پیاسه مان ئه کرد ،
ئه و ساتانه ی له لام بووی و من پیم نه زانی
نمی باران گونام ماچ ئه کا و له گه ل فرمیسکه کانما تیکه ل ده بی و ئا بیته ساریژی خه مه کانم
ئازیزم ته نیا نیم باران بونی توم بو دینی.

+نوشته شده در پنجشنبه یکم فروردین 1392ساعت21:10توسط سمن | |

يک پنجره براي ديدن

يک پنجره براي شنيــــــــــــــــــدن

يک پنجره که مثل حلقه ي چاهــــــــــــــــــــــــي

در انتهاي خود به قلب زمين مي رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز مي شود به سوي وسعت اين مهرباني مکرر آبي رنـــــــــــــــــــــــگ

يک پنجره که دست هاي کوچک تنهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي را

از بخشش شبانه ي عطر ستاره هاي کريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار مي کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و مي شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشيد را به غربت گل هاي شمعداني مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

يک پنجره براي من کافيســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

*

+نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391ساعت20:30توسط سمن | |


دل بریدن و رفتن …

 

 

 

وقتی دلت خسته شــد ،

 

دیگر خنده معنایی ندارد …

 

فـقـط می خندی تا دیگران ، غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد !

 

وقتی دلت خسته شــد ،

 

دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند …

 

فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای !

 

وقتی دلت خسته شــد ،

 

دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند به جز دل بریدن و رفتن …


+نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391ساعت20:29توسط سمن | |


يک پنجره براي ديدن

يک پنجره براي شنيــــــــــــــــــدن

يک پنجره که مثل حلقه ي چاهــــــــــــــــــــــــي

در انتهاي خود به قلب زمين مي رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و باز مي شود به سوي وسعت اين مهرباني مکرر آبي رنـــــــــــــــــــــــگ

يک پنجره که دست هاي کوچک تنهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي را

از بخشش شبانه ي عطر ستاره هاي کريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

سرشار مي کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و مي شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

خورشيد را به غربت گل هاي شمعداني مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

يک پنجره براي من کافيســــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــ*ـ*ـ*ـ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

*ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ*ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــــــــــ*ــــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ *ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ*ــــــــــــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــ*ــ ـــ ـــ ـ*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــــــــ*ـ ـ*ـــــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــ*ــــــــــــــــــــ*

*ـــــــــــــــــــــــــــــ*

*ــــــــــــــــ*

*ــــــ*

*

+نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391ساعت13:29توسط سمن | |
آموخته ام که خدا همیشه مرا می بیند !

آموخته ام که من تنها کسی نیستم که غمی در دل دارم !

آموخته ام که ساده دل نبندم !

آموخته ام که هیچ گاه وابسته نشوم !


آموخته ام که ساده زندگی کنم ولی ساده نباشم !

آموخته ام که گاهی هم باید خودم را توبیخ کنم !

آموخته ام که از اشتباهاتم درس بگیرم !

آموخته ام که سکوت گاهی از فریاد بلندتر است !

آموخته ام که از بچه ها هم یاد بگیرم !

آموخته ام که هرگز دروغ نگویم حتی به مصلحت!

آموخته ام که هرگز دلی را نشکنم چون مدت ها طول میکشه تا آروم بگیره !

آموخته ام که اعتماد خوب است ولی نه به هر کس !

آموخته ام که برای رسیدن به خوشبختی باید دیگران را شاد کنم !

آموخته ام که شک نیز لازم است !

آموخته ام که ببخشم اما فقط یک بار !

آموخته ام که همیشه حق با من نیست !

آموخته ام که از هر کسی انتظار وفاداری نداشته باشم !

آموخته ام که هر کسی لیاقت اشک های منو نداره ولی لبخندم را از هیچ کس دریغ نکنم !

آموخته ام که تا زمانی که باور ندارم عاشق نشوم !

آموخته ام که دوست داشتنم را در قلبم نگاه دارم و هیچ گاه به زبان نیاورم !

آموخته ام که فراموش کردن آغاز آرامش است !

آموخته ام که هر چیزی را نشنوم !

آموخته ام که همه ی دوستانم را دوست بدارم ولی به همه ی آنها اعتماد نکنم !

آموخته ام که زود قضاوت نکنم !

آموخته ام که گذشته فقط تجربه است !

آموخته ام که زندگیم را با دخالت دیگران تباه نسازم !

آموخته ام که جواب بدی رو با بدی ندهم !

آموخته ام که محبت کنم ولی انتظار پاسخ نداشته باشم !

آموخته ام که زمانی شادم که کینه ای در دل ندارم !

آموخته ام که هر شکستی آغازی برای پیروزی است !

آموخته ام که دست از شکایت بردارم !

آموخته ام که خود را برتر ندانم !

آموخته ام تابع جمع باشم !

آموخته ام که هیچ گاه از حقم نگذرم !

آموخته ام که ظلم پایدار نیست !

آموخته ام که بهشت و جهنم همین دنیاست !

آموخته ام که هرگز کسی را سرزنش نکنم !

آموخته ام که از لحظات زندگیم لذت ببرم !

آموخته ام که گاهی تفکر بهتر از هر کاریست !

آموخته ام به او که مرا دوست ندارد دوست داشتن بیاموزم !

آموخته ام که در لحظات سخت فقط از خدا کمک بخواهم !

آموخته ام که سالم زندگی کنم !

آموخته ام که پدر و مادرم بهترین دوستانم هستند !

و در آخر آموخته ام که همیشه بیاموزم !

+نوشته شده در یکشنبه بیست و نهم بهمن 1391ساعت13:27توسط سمن | |می دونی طاقت جدایی  رو ندارم

با تو من مثل بهارم

می خوام که نری تو از کنارم

ازت زیاد خاطره دارم

می خوام اسمت رو همنفس بذارم

از تو بگم در سایه سارم

هر جا بری من دوستت می دارم

از عاشق های این دیارم

به یاد شب های زیر بارون

که خیس می شد همه سر و پامون

شب ها همش من خواب تو را می بینم

بین هفت آسمون رو زمینم

می دونی طاقت  جدایی رو  ندارم

به خدا  طاقت ندارم ..................


+نوشته شده در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391ساعت22:36توسط سمن | |
دفتر عشـــق كه بسته شـد

ديـدم منــم تــموم شــــــــــــــــــدم

خونـم حـلال ولـي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون

به پايه تو حــروم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

اونيكه عاشـق شده بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

بد جوري تو كارتو مونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

براي فاتحه بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

حالا بايد فاتحه خونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

تــــموم وســـعت دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

بـه نـام تـو سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  زدم

غــرور لعنتي ميگفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

بازي عشـــــقو بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

از تــــو گــــله نميكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

از دســـت قــــلبم شاكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

چــرا گذشتـــم از خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودم

چــــــــراغ ره تـاريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

دوسـت ندارم چشماي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فردا بـه آفتاب وا بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

چه خوب ميشه تصميم تــــــــــــــــــــــــــــــــو

آخـر مـاجرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

دسـت و دلت نلــــــــــــــــــــــــرزه

بزن تير خــــــــــــــــــلاص رو

ازاون كه عاشقــــت بود

بشنو اين التماسرو


+نوشته شده در شنبه بیست و هشتم بهمن 1391ساعت22:28توسط سمن | |

 
 
 
من همیشــــــه میخندم.

تا کسی نفهمــــــــه چقدر عاشقم.

تا کسی نفهمـــــــه دلم واس شنیدن صدای کسی تنگ شده.

که یه روزی عاشقــم کردو حالا مدتها منو از شنیدن صداش محرووم کرده.

میخندم.تا کسی نگه چقدر تو ساده ای.خاک برسرت که هنوز منتظری..

باصدای بلند میخنــــــدم.

به ســــــادگی خودم.

به یاد همه شبهـــــــایی که گریه هاتو من ارووم میکردم.

با صدای بلند به حال غریب خــــــودم میخندم.

چون نمیخوام کسی به گریـــــــه هام بخنده..
 
 

+نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم مرداد 1391ساعت15:9توسط سمن | |

 

 

 

 

   اینجا آسمان از دل من تیره تر است ، روزگارم ابریست ، من اگر تنهایم ، یاد   تو با من هست ، مهربانم روزگارم ابریست ، کاش این بار جای خورشید تو آفتاب شوی .

        

  

+نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391ساعت17:31توسط سمن | |

 

   


 

 

           من تو را هنوز مثل تمام شدن مشق شبم دوست دارم

 

 

+نوشته شده در یکشنبه بیست و دوم مرداد 1391ساعت16:59توسط سمن | |